Vinststabilitet tack vare valuta

Peter Engstedt

Merparten större svenska bolag har rapporterat för det första kvartalet. En tydlig tendens är att kursreaktionen på starka respektive svaga rapporter har varit kraftiga; drygt +/-5 procents kursförändring har blivit fullt normalt..

Några tydliga sektortrender vi har sett är att verkstadsbolagen har presenterat svagare rapporter än väntat exklusive valutaeffekter, konsumentrelaterade bolag uppvisar robusta resultat, och bankerna har levererat högre resultat än väntat tack vare starka tradingnetton. Detta ligger även i linje med framåtblickande barometrar som indikerar en svagare utveckling för tillverkningsindustrin (det globala inköpschefsindexet för april uppgick till 51,0 och var det lägsta på 21 månader), medan konsumentförtroendet är på fortsatt höga nivåer.

Den positiva vinstrevideringstrenden på den svenska marknaden under slutet av 2014 fortsatte under det första kvartalet då fler bolag har fått höjda vinstprognoser än sänkta (jämfört med prognoserna inför rapportsäsongen). Sammantaget är dock vinstprognoserna relativt oförändrade. Under 2015-16 räknar vi nu med att vinsterna ökar med 20 procent respektive 12 procent.

Världens börser har gått starkt under inledningen av året. Låga räntor i spåren av stora stimulanser från bland andra ECB och Riksbanken har inneburit att börsen behållit sin attraktionskraft. Baserat på vinstprognoserna för 2015 uppgår P/E-talet för Stockholmsbörsens till drygt 16x, vilket är relativt högt i ett historiskt perspektiv. Mot bakgrund av marknadens jakt på avkastning bedömer vi att det finns goda förutsättningar för att aktier behåller sin attraktionskraft framför ränteplaceringar. Vi räknar dock med att volatiliteten på börserna kommer att öka framöver, i synnerhet som en första räntehöjning från Federal Reserve borde närma sig.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet