Fortsatt utmanande vinstprognoser

Peter Engstedt

Då merparten av de nordiska bolagen har rapporterat, börjar vi kunna sammanfatta rapportsäsongen för det andra kvartalet. Sammantaget liknar denna rapportsäsong den förra. Som aggregat har nettovinsten för de nordiska bolagen varit 3 procent lägre än väntat, medan intäkterna har överträffat våra prognoser med 1 procent. Räknas bankernas starka rapporter bort var utfallet ytterligare något lägre än väntat.

Rapportsäsongen har inneburit att vinstprognoserna sänkts något för såväl 2013 som 2014. Sänkningarna har varit störst för sektorn Material följt av Industri, medan vi höjt prognoserna något för cykliska Konsumentvaror. Andelen höjda vinstprognoser i förhållande till sänkta vinstprognoser i Norden och Europa ligger under nivån 0,5; det vill säga prognoserna har sänkts för betydligt fler bolag än för vilka de höjts. Motsvarande kvot i USA är omkring 1.

Rapportsäsongen för detta kvartal följer mönstret från de senast kvartalen. Vi är fortsatt oroade för att marknadens vinstprognoser är för höga för det andra halvåret 2013 och för 2014. Under 2014 väntas försäljningen stiga med 5 procent och vinsterna med cirka 20 procent, vilket implicerar avsevärda marginalförbättringar för lejonparten av nordiska bolag jämfört med 2013.

En intressant reflektion är att många så kallade värdeaktier (aktier som kan sägas vara lågt värderade i förhållande till sin omsättning, ”EV/Sales”) har studsat upp under rapportsäsongen. Samtidigt har så kallade kvalitetsaktier (bolag med hög och stabil lönsamhet) som gått starkt tidigare, utvecklats sämre i ett relativt perspektiv. Denna relativutveckling har inneburit att de lägst värderade aktierna (på EV/Sales) i Europa nu värderas till P/E 11x och att den premie som kvalitetsbolag normalt handlas till är tillbaka på historiska genomsnittsnivåer.

Kommentarer (0)

Stängt för kommentarer för tillfället.

Läs fler inlägg på Börsflödet