Återhämtningen fortsätter

Återhämtningen efter den senaste tidens börsfall fortsatte på onsdagen och Stockholmsbörsen visade vid lunchtid en uppgång på drygt en procent. En viktig faktor till det förbättrade humöret kan tillskrivas åtgärderna från den kinesiska centralbanken för att dämpa den uppkomna likviditetsbristen i banksystemet. Positiv amerikansk husdata från gårdagen fortsatte också att bidra till ett bättre sentiment. Ett tecken på den förhöjda marknadsoron var att Italien fick betala dubbelt så hög ränta vid dagens emission av statsskuldsväxlar jämfört med i maj. ECB chefen Mario Draghi sade i ett tal på förmiddagen att centralbanken kommer fortsätta agera för att motverka den svaga europeiska ekonomin, men uppmande även politikerna att vidta rätt finanspolitiska åtgärder.

Läs fler inlägg på Börsflödet