Avslutning nära nollstrecket

Strax innan klockan 1700 handlades Stockholmsbörsen, i likhet med de amerikanska börserna, 0,1 procent över nollstrecket. Statistik från USA visade att hushållens konfidensindikator oväntat sjönk i november. Detta kan tynga sentimentet, men samtidigt steg huspriserna något mer än förväntat, vilket är en viktig faktor för den amerikanska ekonomin. Såväl amerikanska som svenska marknadsräntor sjunker tillbaka en del idag. Kronan försvagades av SCB-statistik som visade på fortsatt låg inflation och en kommentar från Borg om att BNP i Sverige väntas vara svag (på fredag kommer svaret). Imorgon...

På onsdag kommer Statistiska Centralbyrån att presentera handelsbalansen i oktober (0930). Från Tyskland kommer hushållens konfidensindikator (1000). Under eftermiddagen väntas från USA; nyanmälda arbetslösa och orderingång på varaktiga varor (1430), Chicago Inköpschefsindex (1545) och ledande indikatorer (1600).

Alliance Oil (preferensaktie) handlas utan rätt till utdelning 7,50 kronor. RaySearch rapporterar innan börsens öppning.

 

Läs fler inlägg på Börsflödet