Begränsad oro för Cypern

Stockholmsbörsen stiger på onsdagen, i linje med en allmänt positiv stämning på de europeiska börserna. Även om problemen på Cypern står i fokus har dessa inte uppfattats som så allvarliga i marknaden. Landet är litet i relativa ekonomiska termer och så även de stödmedel som erfodras. Situationen för Cypern är även på många sätt specifik och därmed ska risken för spridning, exempelvis i form av allmän oro för det europeiska insättarskyddet inte överdrivas. Electrolux-aktien steg rejält i spåren av positiv försäljningsstatistik för vitvaror i Nordamerika under februari. De svenska bankaktiern fortsätter utvecklas starkt och stiger mer än börsen i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet