Börsen nära nollstrecket

Stockholmsbörsen har handlat nära nollstrecket under förmiddagen. De nordiska grannbörsena och övriga Europa visar samtidigt måttliga uppgångar. Svensk industriproduktionsdata för april var svagare än väntat och den preliminära siffran för orderingången justerades ned något. Den positiva trenden sedan starten på året är enligt vår mening dock fortfarande intakt.

Läs fler inlägg på Börsflödet