Börsen idag

Trots att bland annat Ericsson handlas exklusive utdelning (2,75 kronor per aktie) har Stockholmsbörsen stigit med omkring 1,5 procent under onsdagen. Många Europabörser är kraftigt upp. SKF ligger högt upp på vinnarlistan med en uppgång på omkring 3 procent. På morgonen offentliggjorde SKF att de kommer att rapportera omstruktureringskostnader på cirka 250 miljoner kronor under det första kvartalet 2013. Vi ser ingen större dramatik i detta då kostnaderna ligger inom det större program som annonserades för några månader sedan och löper över tre år. Kursuppgången beror sannolikt på att marknaden är lättad över att bolaget inte vinstvarnade samtidigt. När SKF sjösatte kostnadsprogrammet i början av året kommenterade bolaget att efterfrågan hade försämrats under det fjärde kvartalet. Denna gång sägs inget om efterfrågeförsämringar, vilket tolkas positivt.

På råvarumarknaden är det mest noterbara att koppar- och zinkpriserna stiger kraftigt. Kopparterminen är upp drygt 2 procent.

Marknadsräntorna stiger. Den svenska 10-åringen har vid lunchtid stigit med 5 räntepunkter till 1,72 procent.

Läs fler inlägg på Börsflödet