Börsen vid lunchtid

Klockan 13:00 handlades Stockholmsbörsens OMXS30-index runt nollstrecket och omsättningen uppgick till blygsamma 2,6 miljarder kronor. Bland de större bolagen återfinns Lundin Petroleum på förlorarlistans förstaplats av två skäl. För det första på grund av ett norskt förslag till skattehöjning (minskade avdragsrättigheter för utvecklingskostnader) i den norska oljesektorn. För det andra av att borresultatet kring oljefyndigheten Luno II tyder på att det är en mindre resurs än vad prospekteringsborrningar initialt pekade på.

Läs fler inlägg på Börsflödet