Börsen vid lunchtid

I likhet med övriga europabörser sjunker Stockholmsbörsen i kölvattnet av kursfallet i New York, vilket föranleddes av att Fed-protokollet från det senaste räntemötet visat att flera ledamöter är oroliga för effekterna av QE3 (månadsvisa obligationsköp på 85 miljarder dollar) och vill minska stimulanserna. Historiskt har börserna varit svaga då stimulanserna minskat. Mycket fokus kommer att ligga på den amerikanska centralbanken framöver (nästa möte 20 mars). En av få vinnare är rapporterande Alliance Oil.

Alliance Oils försäljning var 8 procent högre än väntat och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) var 2 procent bättre än konsensusprognosen och i linje med vår prognos. De stora positiva avvikelserna längre ned i resultaträkningen är något missledande, då resultatet innehåller en jämförelsestörande post på 58 miljoner dollar och en av marknaden underskattad minoritetseffekt. En positiv kurseffekt relativt marknaden är motiverad, i synnerhet som aktien har varit mycket svag inför rapporten.

Vid lunchtid rapporterade Lundbergs ett substansvärde på 302 kronor per aktie, vilket var något högre än vår prognos om 296 kronor per aktie. Utdelningsförslaget på 4,30 kronor per aktie var relativt i linje med förväntningarna.

Läs fler inlägg på Börsflödet