Börsen vid lunchtid

I spåren av det politiska debaclet i USA är omsättningen låg på Stockholmsbörsen. Det är första gången på 17 år som USA idag stänger statliga verksamheter. Politisk oenighet är inte ovanligt, men det viktigaste datumet för den amerikanska agendan är 17 oktober, då skuldtaket måste höjas för att landet ska kunna betala sina räkningar. Vi räknar med att enighet kommer nås, men även om så inte sker behöver det inte bli särskilt dramatiskt på marknaderna. Viktigt för USA blir att prioritera bland fakturorna för att påverka ekonomin i så liten utsträckning som möjligt (och behålla det ekonomiska förtroendet). Den osäkerhet som makroläget gett upphov till innebär att OMXS30-index har rört sig kring nollstrecket idag och handelsvolymen uppgår till blygsamma 3 miljarder kronor. De flesta europeiska börser noterar små uppgångar. Svenska marknadsräntor stiger några punkter och på valutamarknaden stärker sig kronan mot både dollar och euro.

Läs fler inlägg på Börsflödet