Börslyft efter perfekt jobbsiffra

Stockholmsbörsen tog, tillsammans med övriga börser i Europa, ett skutt uppåt efter att amerikansk sysselsättningsstatistik för maj presenterats. Antalet anställda utanför jordbrukssektorn steg med 175 000 personer under månaden, högre än den officiella konsensusprognosen vid 163 000. Det finns dessutom mycket som talar för att de inofficiella förväntningarna var ännu lägre ställda efter att annan arbetsmarknadsrelaterad statistik tidigare i veckan varit svag.

Den faktiska arbetslöshetssiffran uppgick samtidigt till 7,6 procent, jämfört med 7,5 procent månaden före, vilket indikerar att den tillgängliga arbetskraften ökat. Sifferkombinationen är lyckosam för börsen då den amerikanska centralbanken utgår från arbetslösheten som en parameter för när de beslutar om fortsatta stimulanser. Om arbetslösheten minskar så minskar även förutsättningarna för ytterligare stimulanser. Stockholmsbörsen handlade en timme efter beskedet strax över nollstrecket och de amerikanska börserna öppnade uppåt.

Läs fler inlägg på Börsflödet