Bra från SKF

SKF rapporterade traditionsenligt som första verkstadsbolag nu på morgonen. Det justerade rörelseresultatet var 5 procent högre än våra och marknadens förväntningar, drivet av högre volymer. Lagernivån steg från 12,8 till 13,4 miljarder kronor mellan det första och andra kvartalet, över vår förväntan. Vi drar slutsatsen att SKF planerar höja produktionen i det tredje kvartalet på förhoppning om högre efterfrågan.

Swedbanks rapport bjöd på ett blandat innehåll. De viktigaste raderna, räntenetto och provisioner var något bättre än väntat, medan tradingintäkterna var klart sämre än väntat, tyngt av kostsamma återköp av obligationer. Kostnaderna var i linje med förväntan och kreditförlusterna (0,01 procent) fortsatt låga. Nedskrivningar inom Ektornet tyngde dock resultatet med nära 0,4 miljarder kronor till 4,4 miljarder kronor, 5 procent under konsenusprognosen. Justerat för nedskrivningen var resultatet 3 procent bättre än väntat. Kapitaltäckningsgraden på 17,2 procent var över vår förväntan på 16,8 procent. Vi räknar inte med att göra några stora estimatrevideringar efter rapporten.

Läs fler inlägg på Börsflödet