Cloetta köper Nutisal

Cloetta köper det svenska nötbolaget Nutisal för 110 miljoner kronor. En potentiell tilläggsköpeskillning kan tillkomma baserat på resultatmålen för 2016. Förvärvet syftar till att bredda Cloettas produktsortiment och öka försäljningen. Vid en första anblick bedömer vi förvärvet som positivt men anser inte att någon större kursreaktion är motiverad.

Läs fler inlägg på Börsflödet