Detta händer idag

Rapportsäsongen sjunger på sista refrängen. På tisdag morgon kommer rapporter från Meda, Nibe och Proffice. Vid sidan av dessa kommer även en del intressant statistik. SCB presenterar den svenska inflationen och arbetslösheten klockan 09:30. Klockan 11:00 presenteras Zew-index från Tyskland. Detta index beskriver tyska finansanalytikers och institutionella investerares förväntningar på medellång sikt om landets ekonomi och om utvecklingen på de finansiella marknaderna. Då tyskland är Europas största, och världens femte största ekonomi är detta av stort intresse. Från amerikanskt håll presenteras husmarknadsindex (NAHB) över förtroendet bland de amerikanska husbyggnadsföretagen, klockan 16:00.

Läs fler inlägg på Börsflödet