Det händer idag

Stockholmsbörsen kan förväntas vara svag idag. De amerikanska börserna sjönk med omkring 1 procentenhet efter tidpunkten för Stockholmsbörsens stängning. Samtliga sektorer stängde på minus. Kursfallen i New York föranleddes av att Fed-protokollet från det senaste räntemötet visat att flera ledamöter är oroliga för effekterna av QE3 (månadsvisa obligationsköp på 85 md dollar) och vill minska stimulanserna. Historiskt har börserna varit svaga då stimulanserna minskat. Mycket fokus kommer att ligga på den amerikanska centralbanken framöver (nästa möte 20 mars). Under torsdagsmorgonen rapporterar bland annat Alliance Oil (7:30) och Sobi (8:00). Vid lunch rapporterar Lundbergs (13:00), Fast Partner (12:00) och Fenix Outdoor (13:00). Efter Torontobörsens stängning (22:00) levererar Lundin Mining sina kvartalssiffror. Ett rörelseresultat före prospektering på 78 miljoner dollar väntas. På makrofronten kommer mycket intressant under torsdagen som kan påverka marknaderna. Kl 9:58 kommer preliminärt inköpschefsindex för EMU för januari. Från USA får vi veckovis sysselsättningsstatistik (14:30), preliminärt inköpschefsindex (Markit) för januari (14:58), Bloomberg konsumentförtroende (15:45) och ledande indikatorer för januari (16:00).

Läs fler inlägg på Börsflödet