Detta händer i morgon

Fredagen är relativt tunn på intressant statistik. Från Tyskland får vi BNP för det tredje kvartalet (kl 8:00) och IFO-index (ledande indikator som mäter affärsklimatet, kl 10:00). Höjdpunkten för svenskt vidkommande är KI:s konjunkturbarometer (kl 9:15) för november. Vi prognostiserar en konfidensindikator för tillverkningsindustrin på 101,8, vilket är något högre än oktobersiffran. Vidare prognostiserar vi att hushållens konfidensindikator uppgår till 102,1, det vill säga oförändrad jämfört med föregående månad.

Läs fler inlägg på Börsflödet