Detta händer i morgon

Torsdagens makroagenda innehåller flera spännande punkter. Klockan 11:00 presenteras konjunkturbarometern samt indikatorn på företagsklimatet för euroområdet (båda för december). Klockan 12:00 presenteras orderingången i den tyska industrin för november. Klockan 13:00 lämnar Bank of England räntebesked och klockan 13:45 lämnar ECB räntebesked. Vi förväntar ingen dramatisk ändring av ECB:s tonläge och att styrräntan lämnas oförändrad på 0,25 procent. Klockan 14:30 inleds Mario Draghis presskonferens.

Läs fler inlägg på Börsflödet