Detta händer i morgon

Tisdagen är den mest intressanta dagen i en övrigt förhållandevis tunn makrostatistikvecka. Klockan 14:30 rapporteras order varaktiga varor från USA. Vi förväntar att orderingången har ökat med 2 procent, jämfört med april. Order varaktiga varor är volatila och den starka aprilsiffran var delvis orsakad av en kraftig ökning av militära order. Klockan 15:00 presenteras Case Shillers husprisindex för april. Klockan 16:00 presenteras de amerikanska hushållens konfidensindikator för juni samt försäljningen av nya bostäder i USA under maj. Vi prognostiserar en försäljning av 0,46 miljoner nya bostäder. Den amerikanska husmarknaden är inne i en återhämtningsfas och vi förväntar att bostadsinvesteringarna kommer att öka med tvåsiffriga tal under de kommande åren.

Läs fler inlägg på Börsflödet