Detta händer idag

På dagens agenda väntas klockan 09:30 från SCB handelsbalansen i juli. Från Tyskland kommer IFO-index klockan 10:00. (Detta bedöms ofta som den enskilt viktigaste indikatorn för de finansiella marknaderna då det baseras på 7 000 tyska företags syn på dagen situation och framtiden). Under eftermiddagen väntas Case-Shiller husprisindex (klockan 15:00) och hushållens konfidensindikator en timme senare.

Läs fler inlägg på Börsflödet