Detta händer idag

Statistiska Centralbyrån meddelar hur tillväxten var i svenska ekonomin under det andra kvartalet klockan 09:30. Från eurozonen kommer sysselsättningssiffror för det andra kvartalet klockan 11:00. Under eftermiddagen väntas månadssiffror för detaljhandeln klockan 14:30 och Michigan-index över konsumentförtroendet 15:55.

Läs fler inlägg på Börsflödet