Detta händer idag

Det är tunt bland eventuella börspåverkande schemalagda makrohändelser idag. Eftersom vissa statliga verksamheter i USA är stängda (bland annat statistik-relaterat) i väntan på en budgetöverenskommelse mellan de politiska blocken kommer inte den emotsedda månatliga sysselsättningsrapporten idag. Anmälningstiden för preferensaktier i Balder går ut idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet