Detta händer idag

På dagens makroagenda kommer Statistiska centralbyrån klockan 09:30 att presentera hushållens konsumtionsutgifter under augusti. Från USA väntas småföretagsindex för september (13:30) och handelsbalansen i augusti (14:30). Utöver detta presenterar Internationella valutafonden sin globala konjunkturprognos, World Economic Outlook, klockan 15:00. Balder handlas utan rätt till den kvartalsvisa utdelningen (5 kronor).

Läs fler inlägg på Börsflödet