Detta händer idag

På måndagens makroagenda väntas inköpschefsindex för industrin i eurozonen (0958) och data över orderingången i USA:s industri under augusti och september (1600). Båda månadssiffrorna publiceras eftersom siffrorna för augusti blivit försenade till följd av budgetbråket i sep/okt. Andra stora punkter från USA under veckan är inköpschefsindex för tjänstesektorn (tisdag), BNP (torsdag) och sysselsättningssiffror för oktober (fredag).

Läs fler inlägg på Börsflödet