Detta händer idag

Dagens självklara höjdpunkt på makroagendan är amerikansk sysselsättningsstatistik för oktober (”non-farm payrolls” kl 14:30). Marknaden förväntar att sysselsättningen ökade med 120.000 personer under oktober och att arbetslösheten ökade från 7,2 procent till 7,3 procent. Siffrorna har sannolikt påverkats av delvis stängda myndigheter i början av månaden. Kl 9:30 presenteras svensk industriproduktion och -order samt amerikansk privatkonsumtion under september.

Läs fler inlägg på Börsflödet