Detta händer idag

Idag rapporterar Fenix Outdoor och East Capital Explorer. På makroagendan är det tunt, men Statistiska Centralbyrån publicerar hushållens konsumtionsutgifter i september.

Läs fler inlägg på Börsflödet