Detta händer idag

Idag presenteras preliminära inköpschefsindex från såväl USA som Europa. Klockan 14:30 redovisas statistik över produktivitet och enhetsarbets-kostnader i USA samt Empire Manufacturing index. Senare under eftermiddagen (klockan 15.15) presenteras industriproduktion och kapacitetsutnyttjade i USA. Senare under veckan kommer fokus att riktas mot centralbankshåll. Räntebesked kommer från den svenska Riksbanken på tisdag och från amerikanska Federal Reserve på onsdag.

Läs fler inlägg på Börsflödet