Detta händer idag

Statistiska centralbyrån presenterar konsumentprisindex (KPI) 0930 och en timme senare kommer siffror över Storbritanniens industriproduktion. Från amerikanskt håll väntas småföretagsindex vid 1230. Under dagen presenteras även månadsrapporter från oljekartellen OPEC och det amerikanska energidepartementet.

Läs fler inlägg på Börsflödet