Detta händer idag

På dagens makroagenda finns bland annat detaljhandels- och arbetslöshetsstatistik för november från euroområdet, vilken presenteras klockan 11:00. Klockan 12:00 presenteras orderingången i den tyska industrin för november. Från USA får vi klockan 14:15 sysselsättningsstatistik (ADP) för december, vilken kan ge en indikation på den viktiga sysselsättningsstatistiken (”payrolls”) som kommer på fredag. Klockan 9:30 presenteras protokollet från Riksbankens penningpolitiska möte och klockan 20:00 presenteras protokollet från Fed-mötet i december. Det sistnämnda protokollet har flera gånger varit mer ”hökaktigt” än det som kommunicerats tidigare. Vår bedömning är att tillgångsköpen kommer att minskas snabbare än Fed har signalerat och att huvudskälet till att centralbanken talade om försiktigt minskade tillgångsköp var att undvika en kraftig marknadsreaktion. Vår prognos är att tillgångsköpen kommer att upphöra senast i mitten av 2014 och att marknadsreaktionerna på detta blir modesta. Balders preferensaktie handlas exklusive 5 kronor i utdelning.

Läs fler inlägg på Börsflödet