Detta händer idag

På dagens makroagenda kommer Statistiska Centralbyrån att presentera orderingång och produktion i den svenska industrin i november. Klockan 14:30 kommer viktig sysselsättningsstatistik från USA, de så kallade non-farm payrolls. Den officiella konsensusprognosen är att 200 000 nya jobb har skapats, men till följd av de två senaste dagarnas starka arbetsmarknadsstatistik (ADP:s jobbrapport och veckovisa nyanmälda arbetslösa) är sannolikt förväntansbilden högre, på omkring 220 000 nya jobb.

Läs fler inlägg på Börsflödet