Detta händer idag

Torsdagen blir en förhållandevis lugn dag på statistikfronten. Klockan 9:30 presenteras sysselsättningssiffror för Sverige. Vi prognostiserar en arbetslöshet under februari på 8,2 procent (8,0 procent under januari, vilket var betydligt lägre än väntat). Mot bakgrund av positiva barometrar för tjänstesektorn prognostiserar vi nu relativt oförändrade sysselsättningssiffror den närmaste tiden (jämfört med en svagt minskande sysselsättning tidigare). Under torsdagen och fredagen hålls ekonomisk-politiskt toppmöte i Europeiska rådet i Bryssel. En av huvudpunkterna på agendan är att utvärdera de framsteg som medlemsstaterna gjort med tillämpningen av 2012 års landspecifika rekommendationer. På bolagsfronten kan nämnas att Axfood handlas exklusive rätt till utdelning (12 kronor) och att Nordea håller bolagsstämma, vilket innebär att det är sista dagen att handla aktien inklusive utdelningen på 0,34 euro.

Läs fler inlägg på Börsflödet