Detta händer idag

Från eurozonen presenteras inflationsstatistik i form av KPI klockan 11:00. Samtidigt släpps ZEW-index, angående de ekonomiska förväntningarna, från Tyskland. 14:30 är det dags för statistik över bostadsbyggandet, i USA. 15:15 presenteras industriproduktion och kapacitetsutnyttjande för mars. Internationella valutafonden publicerar en global konjunkturprognos vid 15:30. Investor och Transmode handlas exklusive rätt till utdelning om 7 respektive 1,80 kronor.

Läs fler inlägg på Börsflödet