Detta händer idag

Klockan 09:30 kommer statistik från Statistiska Centralbyrån över Sveriges handelsbalans (export-import). Samtidigt presenteras också producentprisindex. I eftermiddag klockan 15:00 kommer viktig statistik över den amerikanska husmarknaden i form av Case Shiller husprisindex. Huspriserna väntas uppvisa en accelererande tillväxt med en uppgång om 10,2% i mars jämfört med samma månad föregående år (+9,3% i februari). Prisutvecklingen på bostäder i USA bidrar till konsumentförtroendet och är viktigt för den amerikanska konsumentens köpkraft. En timme senare väntas hushållens konfidensindikator.

Läs fler inlägg på Börsflödet