Detta händer idag

På makrofronten är det tunt idag, men klockan 12:00 presenteras utvecklingen för den tyska industrins orderingång i december. Förväntningarna är en uppgång på 0,7 procent vilket innebär en årstakt på -1,2 procent. Inköpschefsindex i Tyskland har indikerat att orderin-gången har förbättrats ytterligare i januari.

Läs fler inlägg på Börsflödet