Detta händer idag

Klockan 09.30 släpper SCB siffran för svensk BNP utveckling i det första kvartalet. Från Tyskland presenteras siffror över arbetslösheten i maj (09.55) och inflationsstatistik i form av konsumentprisindex för maj (14.00). NCC håller kapitalmarknadsdag med start 09.00. Teckning i Ratos emission av preferensaktier inleds (avslutas 12 juni). Millicom handlas utan rätt till utdelning (2,64 dollar).

Läs fler inlägg på Börsflödet