Detta händer idag

Den självklara höjdpunkten på onsdagens finansiella agenda är den amerikanska centralbankens räntemöte (kl 20:00) med efterföljande presskonferens (kl 20:30). Då väntas kommentarer kring styrräntan och övriga stimulansåtgärder. Marknaden fokuserar för närvarande på när Fed kommer att börja nedtrappningen (”tapering”) av sina obligationsköp och i vilken omfattning det kommer att ske. Alla kommentarer kring detta kommer att nagelfaras av marknaden. Vår bedömning är att Fed kommer att inleda nedtrappningen antingen vid detta möte eller vid septembermötet. Alternativt kommer de att vara tydliga (till exempel i pressmeddelandet) med att en nedtrappning inleds inom kort..

På bolagsfronten kan nämnas att H&M rapporterar för det andra kvartalet 2012/13 klockan 08:00. Vi förväntar ett resultat före skatt på 6,3 miljarder kronor, vilket är i linje med konsensusprognosen. Kvartalets försäljning har redan kommunicerats.

Läs fler inlägg på Börsflödet