Detta händer idag

Italien genomför en ny försäljning av statsobligationer och tillkännager utfallet klockan 11.00. Resultatet av både Spaniens och Italiens obligationsemissioner får sedan en tid mycket uppmärksamhet i marknaden. De räntenivåer som obligationerna säljs till och investerares köpintresse tjänar som en god temperaturmätare för hur den ekonomiska krisen i Sydeuropa utvecklas. Klockan 14.30 presenteras definitiva siffror för USA:s BNP i det första kvartalet.

Klöverns preferensaktie handlas utan rätt till utdelning (kvartalsvis 2,50 kr).

Läs fler inlägg på Börsflödet