Detta händer på fredagen

Klockan 09.30 presenterar Statistiska Centralbyrån siffror för industriproduktionen i januari. Klockan 12.00 följer Tyskland upp med motsvarande statistik, vilket ger en intressant indikation på hur europeisk ekonomi utvecklas. Under den tidiga eftermiddagen (14.30) släpps sysselsättningsdata för USA i februari.

SAS rapporterade för det första kvartalet (nov – jan) nu på morgonen. Rapporten visar på en svag start på verksamhetsåret 2012/13, men detta är i linje med förväntningarna. Än så länge levererar bolaget enligt plan i nuvarande omstruktureringsprogram, vilket ingjuter förtroende. SAS upprepade guidningen om en rörelsemarginal på över 3% under 2012/13. Vår resultatprognos på 987 mn kr för helåret implicerar en rörelsemarginal på 2,5%, strax under bolagets guidning. Bolaget kommenterade i samband med rapporten att pensionsskulderna kommer minska med 19md kr. Bolaget håller presskonferens klockan 10.00.

Läs fler inlägg på Börsflödet