Detta händer på torsdag

Huvudpunkterna på torsdagens makroagenda är inköpschefsindex för industrin (april) från Sverige (kl 8:30) och EMU (kl 9:58). Klockan 13:45 ger ECB besked om räntan. Net Entertainment handlas exklusive rätt till inlösenrätter.

Läs fler inlägg på Börsflödet