Fed behåller obligationsköpen

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade igår kväll att de månatliga obligationsköpen på 85 miljarder USD ska fortsätta. Detta var oväntat då marknaden hade förväntat att Fed skulle minska dessa med 10-15 miljarder USD. Fed hänvisar till en osäker amerikansk återhämtning. Därtill mjukades tröskelnivåerna för arbetslösheten där stimulanserna ska minskas upp. Den uppskjutna åtstramningen innebar att de amerikanska marknadsräntorna och dollarn föll kraftigt, medan New York-börserna och många råvaror steg. I det korta perspektivet är detta positivt börsen och i synnerhet för fastighetsbolag, medan det är mer negativt för banker och försäkringsbolag

Läs fler inlägg på Börsflödet