Fokus på Portugal i väntan på ADP

I linje med övriga europeiska börser sjunker Stockholmsbörsen idag. På nytt har oro blossat upp i Portugal och med finanskriser färskt i minnet tyngs investerarnas riskaptit. De politiska problemen har resulterat i att Portugal räntor stiger kraftigt. Omsättningen på svenska storbolagsindex (OMXS30) uppgår till blygsamma 4 miljarder kronor. Arbetsmarknadssiffror (ADP) från USA klockan 14:15 kommer med stor sannolikhet att påverka riskaptiten. Svag data gällande den amerikanska sysselsättningen väntas (lite paradoxalt) ge stöd åt börsen eftersom det minskar risken för att Fed i närtid ska minska sina stimulanser.

Läs fler inlägg på Börsflödet