Glädje efter Fed-besked

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, meddelade igår kväll att man drar ned på stödköpen av statsobligationer med 10 miljarder dollar per månad med start i januari. Detta innebär en sänkning av stödköpen från 85 till 75 miljarder dollar per månad. Centralbanken upprepar för-väntningen om en mycket låg styrränta under en lång period och upprepar arbetslöshetströskeln på 6,5%, men med tillägget att dagens ränta är lämplig långt efter att denna nivå har uppnåtts. Finansmarknaderna tog beskedet om nedtrappning med ro och tolkade detta snarare som ett tecken på ekonomisk styrka.

Läs fler inlägg på Börsflödet