H&M - rapport på morgonen

H&M redovisar ett rörelseresultat på 6.023 miljoner kronor för det andra kvartalet (mars-maj), vilket var 3 procent lägre än konsensusprognosen. Försäljningen var känd sedan tidigare och bruttomarginalen var som förväntat. Högre rörel-sekostnader förklarar därmed resultatavvikelsen. H&M säger att försäljningen hittills under juni har ökat med 14 procent, vilket är högre än prognosen om +10 procent. Varulagret är något högre än vid samma tid förra året, men bolaget bedömer lagernivån som tillfredsställande och ger inga kommentarer om ytterligare reor. Vi bedömer rapporten som neutral till försiktigt positiv för aktien.

Läs fler inlägg på Börsflödet