H&M: Februariförsärsäljningen -3% (LFL)

H&M:s försäljning i jämförbara butiker sjönk med 3 procent i februari. Detta var något sämre än konsensusprognosen (-2 procent), men bättre än vi hade räknat med (-6 procent). Den totala försäljningen steg med 5 procent, jämfört med samma månad förra året. Den negativa kalendereffekten var omkring 3 procent, vilket innebär en oförändrad kalenderjusterad försäljning i jämförbara butiker. Mot bakgrund av att försäljningen för det första kvartalet (december-februari) varit svagare än förväntat bedömer vi att marknadens resultatprognoser för kvartalet kommer att behöva justeras ned något. Till följd av svag beklädnadsstatistik och det kalla vädret har marknadsoron varit relativt stor inför februarisiffrorna, varför vi sammantaget räknar med en neutral aktiekursreaktion idag.

Läs fler inlägg på Börsflödet