Händelsrik börsmorgon

Måndagsmorgonen innehåller flera nyheter som kommer att få stor inverkan på ett antal av de stora nordiska börsbolagen. Hakon Invest offentliggjorde att de förvärvar resterande 60 procent av aktierna i ICA för 20 miljarder kronor. Lindéngruppen och FAM (Foundation Asset Management som ägs av Wallenbergsstiftelser) lägger ett kontantbud om 320 kronor per aktie på pulvertillverkaren Höganäs. Lundin Petroleum offentliggjorde idag att oljefyndigheten i Johan Sverdrup sannolikt är i den lägre halvan av det tidigare intervallet om 800-1800 miljoner oljeekvivalenter. Vidare meddelade Novo Nordisk på söndagskvällen att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kräver ytterligare kardiovaskulära studier för att ett godkännande av diabetespreparatet Tresiba ska bli aktuellt. Detta är dåliga nyheter och erforderliga tilläggsstudier kan i värsta fall försena ett godkännande med 4-5 år.

Hakon Invest förvärvar resterande 60 procent av aktierna i ICA av nederländska Royal Ahold för en kontant köpeskilling om 20 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 33 miljarder kronor för 100 procent av aktierna. Enligt våra beräkningar motsvarar detta en EV/EBIT-multipel för 2012 på 9,6x (vilket kan jämföras med Axfood och Kesko på 10,5x respektive 11,2x). Affären ska finansieras via en garanterad nyemission till Hakon Invests aktieägare om cirka 5 miljarder kronor, långfristig skuldfinansiering samt emission av preferensaktier i ICA Fastigheter. Hakon Invest kommer inte lämna någon utdelning under 2013. Då Handelsbanken agerar rådgivare till Hakon Invest ställs av regelskäl vår analysbevakning av Hakon Invest-aktien in tills vidare.

Lindéngruppen och FAM (Foundation Asset Management som ägs av Wallenbergsstiftelser) lägger ett kontantbud på pulvertillverkaren Höganäs. Budet är på 320 kronor per aktie, motsvarande en premie på 16,8 procent jämfört med fredagens stängning. Industrivärden har sålt hela sin post i Höganäs (10 procent av rösterna och 12,6 procent av kapitalet). Budgivarna äger idag 47,9 procent av rösterna i Höganäs. Acceptfristen löper 15 mars -12 april. Handelsbanken är rådgivare till Höganäs styrelse, varför vår analysbevakning av Höganäs-aktien ställs in tills vidare.

Lundin Petroleum meddelade idag att oljefyndigheten i Johan Sverdrup (licens PL501) sannolikt är i den lägre halvan av det tidigare intervallet om 800-1800 miljoner oljeekvivalenter. Antar vi ett värde i mitten på 800-1300 innebär det att vi sänker vår prognos för substansvärdet med nära 16 kronor per aktie. Aktien kommer att vara svag i dagens handel.

Novo Nordisk meddelade på söndagskvällen att det amerikanska läkemedelsverket FDA kräver ytterligare kardiovaskulära studier för att ett godkännande av diabetespreparatet Tresiba ska bli aktuellt. Detta är dåliga nyheter och erforderliga tilläggsstudier kan i värsta fall försena ett godkännande med 4-5 år. En kraftigt negativ kursreaktion i Novo Nordisk-aktien är motiverad.

Läs fler inlägg på Börsflödet