Handel runt nollstrecket

Efter åtta dagar i följd av uppgångar i september (+4,6 procent) handlas Stockholmsbörsen runt nollstrecket under torsdag eftermiddag, i linje med övriga större europabörser. Högt upp på förlorarlistan återfinns, liksom igår, SSAB efter nyheter om svag stålefterfrågan i Kina och rekommendationssänkningar...


EU-kommissionen har i ett telekompaket föreslagit att kraftigt begränsa telekomoperatörernas roamingpriser från och med halvårsskiftet 2014. Enligt förslaget ska operatörerna stegvis gå mot att i princip erbjuda ett och samma pris i hela unionen. En del av paketet hade läckt ut sedan tidigare. Roamingintäkterna står uppskattningsvis för 2-5 procent av mobilintäkterna för de nordeuropeiska telekomoperatörerna och betydligt mer för de sydeuropeiska till följd av turism (och en högre andel av resultatet då de bär höga marginaler). I det korta perspektivet skulle detta således få negativa konsekvenser för operatörernas lönsamhet, även om telefonanvändandet skulle öka till följd av lägre priser. Tele2 hade en timme innan stängning tappat 1,1 procent, medan TeliaSonera klarat sig bättre och noterar en uppgång på en halv procent.


Marknadsräntorna har sjunkit tillbaka, samtidigt som kronan stärkts mot både EUR och USD.

Läs fler inlägg på Börsflödet