Intrum imponerar

Intrum Justitia släppte återigen en rapport som var klart bättre än förväntningarna. Rörelseresulatet var cirka 20 procent bättre än våra och marknadens estimat. Både skuldportföljsverksamheten (PD) och kredittjänsterna (CMS) utvecklades mycket väl. Intrum har investerat ytterligare 600 miljoner kronor i skuldportföljer under kvartalet, jämfört med vår förväntan vid 500 miljoner. Intrum tilkännagav även ett återköpsprogram, där maximalt 10 procent av utestående aktier kan återköpas de kommande två månaderna. Vi anser att en kraftigt positiv kursreaktion är motiverad.

Läs fler inlägg på Börsflödet