Lundin Petroleum – oljefynd på Luno II

Lundin Petroleum tillkännagav på morgonen att prospekteringsborrningen på strukturen Luno II, cirka 15 km söder om Edvard Grieg-fältet, uppvisat en potentiell oljefyndighet. Inga resursestimat för fyndigheten har ännu lämnats, men bolaget kommenterade att upptäckten är betydande. Estimaten före prospekteringsborrningen låg vid 140 miljoner fat oljeekvivalenter, motsvarande ett värde på 7 kronor per aktie. Lundin räknar med att återkomma med nya resursestimat om 2-3 veckor.

Läs fler inlägg på Börsflödet