Marknaden vid lunchtid

Stockholmsbörsen hade vid lunchtid tappat 0,5 procent. H&M går mot strömmen efter en rapport för det andra kvartalet som tolkats positivt. Bolagets rörelseresultat var något lägre än väntat, men en stark juniförsäljning och en nivå på varulagret som bedöms som tillfredsställande väger åt motsatt håll. Nordea faller med nära 4 procent efter gårdagskvällens aktieutförsäljning från Staten. Efter att en negativ kursdrivare i form av ett stort potentiellt utbud av aktier nu har avtagit, är vi något mer positiva till aktien än tidigare. Även övriga svenska bankaktier återfinns högt på förlorarlistan..

H&M redovisar ett rörelseresultat på 6.023 miljoner kronor för det andra kvartalet (mars-maj), vilket var 3 procent lägre än konsensusprognosen. Försäljningen var känd sedan tidigare och bruttomarginalen var som förväntat. Högre rörel-sekostnader förklarar därmed resultatavvikelsen. H&M säger att försäljningen hittills under juni har ökat med 14 procent, vilket är högre än prognosen om +10 procent. Varulagret är något högre än vid samma tid förra året, men bolaget bedömer lagernivån som tillfredsställande och ger inga kommentarer om ytterligare reor. Vi bedömer rapporten som neutral till försiktigt positiv för aktien. - See more at: http://borsrum.handelsbanken.se/#sthash.jO5JmdLy.dpuf
H&M redovisar ett rörelseresultat på 6.023 miljoner kronor för det andra kvartalet (mars-maj), vilket var 3 procent lägre än konsensusprognosen. Försäljningen var känd sedan tidigare och bruttomarginalen var som förväntat. Högre rörel-sekostnader förklarar därmed resultatavvikelsen. H&M säger att försäljningen hittills under juni har ökat med 14 procent, vilket är högre än prognosen om +10 procent. Varulagret är något högre än vid samma tid förra året, men bolaget bedömer lagernivån som tillfredsställande och ger inga kommentarer om ytterligare reor. Vi bedömer rapporten som neutral till försiktigt positiv för aktien. - See more at: http://borsrum.handelsbanken.se/#sthash.jO5JmdLy.dpuf
H&M redovisar ett rörelseresultat på 6.023 miljoner kronor för det andra kvartalet (mars-maj), vilket var 3 procent lägre än konsensusprognosen. Försäljningen var känd sedan tidigare och bruttomarginalen var som förväntat. Högre rörel-sekostnader förklarar därmed resultatavvikelsen. H&M säger att försäljningen hittills under juni har ökat med 14 procent, vilket är högre än prognosen om +10 procent. Varulagret är något högre än vid samma tid förra året, men bolaget bedömer lagernivån som tillfredsställande och ger inga kommentarer om ytterligare reor. Vi bedömer rapporten som neutral till försiktigt positiv för aktien. - See more at: http://borsrum.handelsbanken.se/#sthash.jO5JmdLy.dpuf

De svenska marknadsräntorna tickar uppåt inför Feds räntemöte kl 20:00 ikväll. Vid lunchtid hade den svenska tioåringen stigit med 3 räntepunkter och handlas för första gången på nästan tre månader över 2 procent. Kronan stärks mot såväl dollarn som euron.

Läs fler inlägg på Börsflödet