Marknaderna idag

I likhet med övriga börser har Stockholmsbörsen fallit under fredagen. Negativ statistik från USA dämpade humöret. Detaljhandelsstatistik för mars indikerade en oväntad nedgång på 0,4 procent (väntat var en oförändrad nivå). Michiganindex, vilket mäter konsumentförtroendet, sjönk till 72,3 i april jämfört med 78,6 föregående månad och prognosen på 78,5.

De flesta råvarupriser handlas ner kraftigt. Guldpriset har fallit med omkring 3 procent och Oljepriset med 2,5 procent.

Även marknadsräntorna har överlag fallit under dagen. Den 10-åriga statsobligationen handlades ner med 6 räntepunkter till 1,68 procent.

Läs fler inlägg på Börsflödet