Marknaderna idag

Med stöd av starka inköpschefsindex (se nedan) steg Stockholmsbörsen med 1,4 procent under måndagen, vilket ändå var något lägre än uppgångarna på flertalet övriga europeiska börser. I kölvattnet av högre metallpriser återfanns råvarubolag som Boliden och SSAB högt upp på vinnarlistan. Marknadsräntorna steg överlag. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan tickade upp 7 räntepunkter till 2,52 procent. Marknaderna i USA håller stängt för Labour Day.

Under tidig morgon och förmiddag presenterades en rad inköpschsefsindex för industrin. Det kinesiska inköpschefsindexet steg till 51,0 i augusti, jämfört med 50,3 i juli. Detta var den högsta nivån på 16 månader och något högre än väntat. Börserna i Asien steg överlag efter beskedet. Det svenska inköpschefsindexet för industrin steg till 52,2 i augusti, jämfört med 51,3 föregående månad och förväntningarna om 52,4. Bortsett från produktion, ökade alla huvudkomponenter under augusti. Sammantaget bedömer vi att siffrorna ser stabila ut, innebärande en fortsatt långsam återhämtning för tillverkningsindustrin. Den europeiska motsvarigheten steg till 51,4 i augusti, från 50,3 föregående månad. Detta var den högsta nivån på hela 26 månader. Den högsta noteringen kom dock från Storbritannien, där indexet steg till 57,2. Generellt kan sägas att ett index på drygt 50 indikerar tillväxt.

Läs fler inlägg på Börsflödet